Vedude multimodaalsete transpordiviiside organiseerimine ja teostamine, see on maantee-, raudtee- ja meretranspordi ühildamine.

Multimodaalse transportimise puhul tekib vajadus laadida kaup ümber ühte liiki  transpordilt teisele. Mistahes ümberlaadimine võib põhjustada muutusi kvaliteedis, kauba kaotsiminekut ja loomulikult tema tarnimisaja pikenemist. Seetõttu töötavadki meie spetsialistid välja selliseid transpordiahelaid, mis võimaldavad vähendada ümberlaadimiste arvu või need  täielikult likvideerida multimodaalsel transportimisel.

Meie firmal on olemas isiklik autotsisternide park vedude teostamiseks EL’is ja Venemaal, mahutitepark Eestis naftasaaduste ajutiseks hoiustamiseks ümberlaadimiseks. Me töötame ainult usaldusväärsete ja aastate jooksul järeleproovitud partneritega – raudteeekspedeerijatega, tankerite omanikega ja sadamaterminalidega ning kanname vastutust kauba eest kogu tema teekonna vältel sõltumata transpordiliikide arvust.